Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kirgiz cumhuriyeti vergi kanununa göre ücret matrahinin tespiti ve vergilendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
935
DOI :
Özet Türkçe :

Üretim faktörleri arasında doğrudan insanla ilgili olan emeğin fiyatı yada kirası olarak tanımlanan ücret, ülkenin sosyo- ekonomik durumunu gösteren temel göstergelerden biridir. Verginin genellik ilkesi gereğince ücretin de tıpkı diğer gelir unsurları gibi vergiye tabi tutulması gerekir. Ancak maliye literatüründe ücretin nasıl vergilendirileceği hususu oldukça tartışmalıdır. Kırgız Cumhuriyeti Vergi Kanunu'nda ücrete ilişkin matrah hesaplanmasında gelişmiş ülkelerde bile uygulamasına ender rastlanacak şekilde cömertçe bir takım indirimlere yer verildiği görülmektedir. Sosyal adalet açısından oldukça önemli olan bu durum, ülkenin içinde bulunduğu finansal darboğaz dikkate alındığından rasyonel bir uygulama olduğunu söylemek pek de mümkün değildir.

Özet İngilizce :

Wage is the one of the production unit of the firm, which is paid to worker for the response of his/her labour. Also only this unitis directly relevant to human. So this unit is also shows the socio-economic condition of the countries.
According to the generalize system, wage must be taxed like the other tax units. But among the Public Finance literature "how to tax the wage" subject is not clear. In Kyrgyz Republic Tax Law, we can see so much discount which can not seen in developed countries. In fact this pratice is helpful for the workers, but it is harmful to economic development. Because of the economic chrisis in Kyrgyz Republic. So this pratic of tax sysytem for wage is not adequate for the Kyrgyz economy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :