Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kimlik yapilarinda değişim ve sanallaşan kimlik sunumlari: öğrenciler üzerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
1035
DOI :
Özet Türkçe :

Bu Araştırmanın amacı; gelişim sürecindeki evrelerde meydana gelen kimlik yapılarındaki değişimin irdelenmesi ve dijital teknolojinin insanlığa sunduğu ortamda, giderek sanallaşan kimliklerin bu sanal ortamda, nasıl sunulduklarının ve sunulurken hangi teknik ve taktiklerin kullanıldığının belirlenmesidir. Bu nedenle araştırmanın ilk bölümünde kimlik nedir, gelişim süreci içindeki evrelerde kimliğe ne türde anlamlar yüklenmiştir sorularına yanıt aranmış ve konu eleştirel kuramlar çerçevesinden irdelenmiştir. İkinci bölümde ise; günümüzde dijital medya ortamında giderek sanallaşan kimliklerin, sanal ortamda nasıl sunulduğu ve sunulurken hangi taktik ve tekniklerin kullanıldığını belirlemek için, öğrenciler üzerinde ampirik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Metodolojik olarak betimsel yöntem kullanılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak SPSS programında değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to investigate the change of the identity occurring during the maturity process stages and to determine, how the gradually virtualising identities in the medium offered to the humanity by digital technology is introduced to this virtual medium and what kind of techniques and tactics are used during this presentation process. Fort his purpose, at the first stage of the study, the answers have been tried to be found to the questions of what is the identity and what kind of perceptions have been attributed to the stages of maturity and the problem has been investigated at the framework of the critical theory. In the second part of the emprical study has been carried out over the students. In this study the methodology used is a descriptive process. The data obtained have been processed statistically by SPSS program and accordingly the results have eventually been obtained.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :