Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kent planlaması bağlamında kentsel alanlarda iletişim ortamlarının oluşturulması sorunu

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Teknolojisi Bölümü1
Görüntülenme :
939
DOI :
Özet Türkçe :

Kentleşme, artan göçler ve genişleyen yerleşimler nedeniyle kent yöneticilerinin en önemli sorunudur. Kentleşme aşamasında, insanların gereksinimleri ve beklentileri de hesaba katılır ve insanların yaşayacakları yerleşim planlanır. Kentleşmenin amacı, insanlara çağdaş ve uygarca olanaklar sağlamak ve uygarlıkla oluşturulmuş bir yerleşim kurmaktır. İletişim, köyde yaşan insanlar için de, kentte yaşayan insanlar içinde asal gereksinimlerden biridir. İnsanların iletişim gereksinimleri nedeniyle genişleyen yerleşimlerde park, meydan gibi iletişim alanlarının planlanması ve iletişim araçlarının sağlanması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. İyi planlanmış bir kent, uygar bir kültür oluşturmakta ve halkının uygarca davranmasına neden olmaktadır. Bir kent planlaması sürecinde birincil ilkelerden biri, resmi ve özel yapıların arasına toplumsal iletişim alanlarını yerleştirmektir. İnsanlar iletişim kurdukları zaman mutlu olmakta ve her nerede yaşarlarsa yaşasınlar her zaman iletişim alanları ve araçları aramaktadırlar. Kent planlaması yalnızca yerel yönetimlerin sorunu olmamakta, ulusal yönetimlerin de sorunu olarak kabul edilmektedir ve kent planlaması üzerinde çalışan yöneticiler her zaman halkları tarafından desteklenmektedir.

Özet İngilizce :

Urbanization is the most important matter of municipality administrators because of increased migrations and expandings of cities. During urbanization, necessities of people and hopes of people are regarded and form of settlement is planned. Aim of urbanization is providing contemporary and civilized facilities for people and constitute a civilization settlement. Communication is one of main necessity of people either in a village or in a city. Because of communication necessity, communication places like parks, like squares must be planned in expanding settlements and communication instruments must be provided for people. Wellplanned settlements constitute civilized cultures and civilized culture cause people to behave civilized. In a city planning process, a primary principle is to constitute social communication places among private and official structures. People become happy when they communicate and wherever they live, they always look for communication places and communication instruments naturally. City planning is not only a matter of local administrations but also a matter of national administrations and administrators who study about city planning are always supported by their public.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :