Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kazak türkçesinde “göz, kulak ve burun” organ adlariyla kurulmuş makallar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
892
DOI :
Özet Türkçe :

Makallar, Kazak Türklerinin zengin sözlü gelenekleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye Türkçesinde atasözü ve sav sözcükleriyle karşılanan atasözü terimi için Kazak Türkçesinde frazeologizm (< Grek phrasis (söylem)) + logos (söz)) başlığı altında makal, nakıl ve makal-metel terimlerini kullanılmaktadır. Kazak Türkçesinde makal türü, kapsam bakımından Türkiye Türkçesindeki atasözü türünden biraz daha geniştir. Türkiye Türkçesinde yazar ve şairlerin söylediği sözler, atasözlerinden farklı ‘özlü söz/ler ~ vecize sözler’ başlığı altında ayrı bir tür olarak ele alınırken Kazak Türkçesinde makal (~ atasözü) türü, geniş anlamda kullanılmış, metel (~ özlü söz/ler) de makal türü içerisinde yer almıştır. Bu makalede, ilkin Kazak Türkçesindeki göz, kulak ve burun organ adlarıyla kurulmuş makallara anlam bakımından yer verilmiş ve sonrasında Kazak Türkçesiyle Türkiye Türkçesi bünyesinde bu organ adlarıyla kurulmuş atasözlerinin birbirleriyle anlam yönünden benzeşen yönleri gösterilmiştir.

Özet İngilizce :

Proverbs (~ makallar) of the Kazakh Turks have an important place in the rich oral traditions. Turkey Turkish atasözü and sav of argument for the term covered Kazakh Turkish proverb frazeologizm (< Greek phrasis (discourse) + logos (word)) under different makal, nakıl and makal-metel terms used intransport. In Kazakh Turkish, the makal, with its scopes, is wider than the atasözü (~ proverb) in Present Turkish. The utterances which are said by writes and poets in Present Turkish, apart from proverb, they are counted as a different kind under the topic ‘quotes and terse utterances’. But in the Kazakh Turkish, the type, makal (~ proverb) has been used widely, and ‘kuotes’ are counted under the type makal (~ proverb). In this article, firstly eyes, ears and nose organ names were investigated in the Kazakh Turkish proverbs. Then are shown resembling aspects in the Kazakh Turkish and Turkey Turkish proverbs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :