Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kayitdişi ekonominin temel özendirici faktörlerinden biri gibi yolsuzluk ve onunla mücadelenin azerbaycan girişimleri

Yazar kurumları :
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi1
Görüntülenme :
833
DOI :
Özet Türkçe :

Kayıtdışı ekonomi ve yolsuzluk arasındakı ilişkilerin konu edindiği bu çalışmada, özellikle yolsuzluk kayıtdışı ekonominin temel özendirici faktörlerinden biri gibi tetkik edilmekle birlikte, onunla mücadelenin Azerbaycan girişimlerine de geniş yer verilmiştir. İlk önce, kayıtdışı ekonomi olgusu geniş ölçekte ele alınmış, kayıtdışı ekonominin yapısı, terimleri, sosyo ekonomik sonuçları ve onunla mücadelenin gerekliliği tartışılmıştır. İkinci, kayıtdışı ekonomi, yolsuzluk ve rüşvetçiliğin farklı ve benzer özellikleri detaylı bir biçimde açıklanmıştır. Diğer bölümlerde yolsuzluk ve kayıtdışı ekonomi arasındakı karşılıklı ilişkilere, yolsuzluk ve kayıtdışı ekonominin Azerbaycan boyutlarına açıklık getirilmeğe çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda ise geniş bir şekilde yolsuzlukla mücadelenin Azerbaycan girişimlerine yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

This study is about relationships between Unregstered Economy and Corruption. Especially, Corruption is investigated as one of the main stimulative factors of Unregistered Economy and presented Azerbaijan initiatives of struggle against this problem. Firstly, it is explained consept of Unregistered Economy on a large scale. In this part, we discuss structure, terms and consequences of Unregistered Economy and necessity of struggle against this problem. Secondly, it is explained different and alike aspects of Unregistered Economy, Corruption and Bribery on a large scale. Next sections, we clarify mutual relation between Corruption and Unregistered Economy, measures of Corruption and Unregistered Economy of Azerbaijan Economy. Finally, it is presented initiatives of struggle against Corruption in Azerbaijan Republic widely.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :