Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kavram analizi stratejisinin öğrencilerin kavram öğrenme başarısı ve hayat bilgisi dersine ilişkin tutumlarına etkisi

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 1, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü2
Görüntülenme :
799
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Kavram Analizi Stratejisinin İlköğretim Üçüncü Sınıf Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerin kavram öğrenme başarısı ve derse ilişkin tutumlarına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla üç hipotezin doğruluğu test edilmiştir. Hipotezlerin doğruluğunu belirleyebilmek amacıyla öntest-sontest deney kontrol gruplu deneysel bir çalışma yapılmıştır. Bu amaçla İlköğretim üçüncü sınıf Hayat Bilgisi dersi Dün, Bugün ve Yarın teması boyunca devam eden bir uygulama yapılmıştır. Araştırma sonunda deney ve kontrol grubu öğrencilerinden elde edilen verilere göre üç hipotezin doğruluğu kabul edilmiştir. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak Kavram Analizi Stratejisinin öğrencilerin kavram öğrenme başarı ve anlama düzeylerinde etkili bir strateji olduğu belirlenirken Hayat Bilgisi dersinde de öğrencilerin tutumlarını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

In this research, it is tried to define the effect of Concept Analysis Strategy at Third Grade Primary School Life Studies Lessons on students achievement in learning concepts and their attitude towards the lesson. The truth of three hypothesis are tested with this aim. An experimental study is done with pre-test and post test experiment-control groups to define the truthness of the hypothesis'.Therefore a practice going on with the themes Yesterday, Today and Tomorrow is applicated to the Third Grade Primary School Life Studies Lessons. At the end of the research, according to the data from the experiment and control groups, the truth of the three hypothesis are admitted. According to the data of the research it has been detected that the Concept Analysis Strategy is an effective strategy on the student's concept learning achievement and understanding levels, it has also positive effects on the students' attitudes towards Life Studies Lessons.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :