Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kastamonu’da dini bayramları kutlama gelenekleri ve bu geleneklerin insan ilişkilerine etkisi

Yazar kurumları :
Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halkbilimi1
Görüntülenme :
897
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Kastamonu ilinde yaşayan halkın dini bayramları kutlama gelenekleri ve bu geleneklerin insan ilişkileri üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu araştırmada son yıllarda sosyal bilimlerde yaygınlaşan nitel araştırma yaklaşımının yöntemlerinden biri olan "özel durum çalışması" kullanılmıştır. Araştırmaya Kastamonu ili Merkez, Daday, Devrekâni, Taşköprü ve Tosya ilçelerinde yaşayan 20 kişi katılmıştır. Katılımcılar her ilçeden dört kişi olmak üzere 10'u erkek, 10'u kadındır. Katılımcılardan, "yarı yapılandırılmış görüşme (mülakat) formu" ile bilgi toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, katılımcıların bayramları (hasret giderme, örf-adet, özel gün, insanların kaynaşması, küskünlerin barışması, mistik günler, ziyaret ve tatil) farklı kategorilerde tanımladıkları, dini bayram geleneklerini; bayram gezmesi, ziyrat, divan yemeği, ikram, bayram namazından sonra bayramlaşma, şeker toplama, mevlit okutma ve türbe ziyareti olarak belirtikleri, bayramların sosyal yaşama, insan ilişkilerine ve aile içi ilişkilere olumlu katkı yaptığını belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların büyük bir kısmı Kastamonu'da dini bayram geleneklerinin sürdürüldüğü yönünde görüş belirtmişlerdir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study mainly dealt with the traditions people hold while celebrating religious festivals in Kastamonu and how these traditions influence human relationships. It used "case study" method, which has widely been employed in qualitative reserch in social sciences. The participants of the stude were twenty people from the city center, Daday, Devrekâni, Taşköprü and Tosy. Of the participants, 10 were women and 1o were men, four participants from each province. Data were collected via "semi-structured interviews". The findings revealed that the participants classified religious festivals in such various categories as meeting with relatives, customs and traditions, special days, joining together, reconciliation, mystic days, visits and holidays. The findings also showed that people defined festival visits, ziyrat, safa diner, treat, excahange of greetings after festival worshipping, offering candy, mevlit, and visiting graveyards and thombs as festival customs and traditions. The participants all agreed that these customs and traditions exert some very positive impacts on human interactions. Then study also found that people in Kastamonu and its vicinity still hold tight on these customs and traditions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :