Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu yönetimi etiği ve üst düzey yöneticilerin çalişanlarina karşi etik yükümlülükleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1
Görüntülenme :
1354
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu kurumlarında etik değerlere uygun kararlar alınmasında ve etik değerlerin geçerli olduğu bir çalışma ortamı oluşturulmasında yöneticilere büyük yükümlülükler düşmektedir. Yöneticiler dürüstlük, güven ve sorumluluk kavramlarının kurumda yerleşmesini sağlamak durumundadırlar. Kamu yöneticileri yanında çalışan personele ne kadar adil davranırsa, çalışan personelin de bu sayede yöneticiye olan güveni ve verilen emri yerine getirme isteği artacaktır. Yöneticilerin yöneticilik görevini yerine getirirken göstermiş oldukları yönetim anlayışları, çalışanların genel olarak işlerine ve kurumlarına karşı olan bakış açılarını da önemli ölçüde etkileyen bir faktördür. Bu çalışmada kavramsal çerçeveyi oluşturmak amacıyla öncelikle etik, kamu yönetimi, kamu yönetimi etiği ve üst düzey yönetici kavramlarına açıklık getirilmiştir. Çalışmanın öncelikli amacı üst düzey yöneticilerin etik sorumluluklar kapsamında; çalışma hayatına saygı gösterme, özgür konuşma hakkını sağlama, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları yaratma ve çalışma hayatının kalitesini yükseltme, özel hayatın gizliliği ilkesine saygılı olma, çalışanlar arasında ayrımcılık yapmama ve cinsel tacizden sakınma, kararlara katılma hakkını sağlama gibi bir takım etik yükümlülüklerden dolayı çalışanlara karşı sorumlu olduğunu ortaya koymaktır.

Özet İngilizce :

Managers have crutial obligations in public institutions for making decisions appropriate to ethical values and constituting a workplace which ethical values are valid. Managers have to provide the placement of the concepts such as honesty, trust and responsibility in the institution. When the manager behave fairly to the personell, in this way the trust of the personnel to the managers and desire to perform the orders are going to increase. The management perceptions of managers when performing their assignments are important factors effecting the general aspects of personnel to their jobs and their instutitons. In this study, for the purpose of constituting the conceptual framework, the concepts of ethics, public administration, public administration ethics and senior managers are clarified. The primary purpose of the study is to exhibit the responsibilities of senior managers to their personnel such as respect to work life, right of independent conversation, provideing safe and healthy work conditions and improving the quality of work life, respect to secrecy of private life, no discrimination against personnel and avoidance of sexual harassment, providing the right to involve in the decision, within the scope of ethical obligations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :