Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Joseph a. schumpeter kapitalismus, sozialismus und demokratie

Yazar kurumları :
Bilecik Universität (Türkei) Fakultät für Wirtschaft und Verwaltungswissenschaften Abteilung für Öffentliche Verwaltung1
Görüntülenme :
883
DOI :
Özet Türkçe :

In dieser Arbeit wird Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie Theorien Joseph Alois Schumpeter analisiert. Österreichisch- amerikanischer Ökonom erklärt die Schwankungen der Wirtschaft mit den externen Faktoren und verbindet das an die technologische Innovationen und Unternehmer. Für den Schumpeter ist das Kapital, das die Industrie erlebt. Auch erklärt er eigene innere Dynamik des Kapitalismus. Der Kern Konzept von Schumpeter war die Neuheit. Von seiner Erklärungen wird verstanden, dass Schumpeter Karl Marx gefolgt hatte. Im Jahr 1932 zog er nach America ein und nach 10 Jahren veröffentlichte er sein Buch über Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. In seiner werk verteidigt er, dass die Bürokratie für den Kapitalismus sehr wichtig wäre und als Planmäßig zum Sozialismus übergehen wird. Das verbindet er dass die Rolländerung der Innovatoren und durch diese Rolländerung werden die kleine Unternehmen beseitigt und er verbindet auch daran, dass die Führer, die Lohn bekommen, nur als wegweisend entscheiden.

Özet İngilizce :

Bu çalışma Joseph Alois Schumpeter'in Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi teorilerini incelemeyi hedeflemektedir. Avusturya asıllı Amerikalı iktisatçı, kapitalizmdeki konjonktür dalgalanmalarını dış faktörlerle açıklamayıp, teknolojik yeniliklere ve işadamlarının girişimlerine bağlamaktadır. Schumpeter için endüstriyel gelişmeyi hareket ettiren güç sermayedir. Ayrıca Schumpeter Kapitalizmin kendi içinden kaynaklanan dinamiklerini açıklamaktadır. Schumpeter'in çalışmalarındaki çekirdek kavram "Yenilikti. Schumpeter çok takdir ettiği Karl Marks'ın izinden gitmiştir. 1932 yılında ABD'ye yerleşen Schumpeter 10 yıl sonra Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi adlı yapıtını yayınlamış ve kitabında kapitalizmin giderek bürokrasiye daha fazla yer vereceğini ve planlı ekonomili sosyalizme geçişin kaçınılmaz olduğunu savunmuştur. Bunu da büyük tröstlerin yenilikçilerin rolünü üstlenmeleri ve küçük girişimcileri ortadan kaldırmaları, maaşla tutulmuş yöneticilerin yalnız satış plânlamasına dayanarak yol gösterici kararlar almasına bağlamıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :