Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Istanbul menkul kiymetler borsasinin avrasya borsalari ile entegrasyonu

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi1, Çukurova Üniversitesi2
Görüntülenme :
946
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada İMKB’nin (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) Avrasya ülkeleri hisse
senedi piyasaları; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Bahreyn, Bulgaristan, Hırvatistan, Kazakistan, Pakistan, Romanya ve Ürdün, ile uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi araştırılmıştır. Piyasalar arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir. Türkiye ile Mısır hisse senedi piyasası arasında uzun dönemde anlamlı bir ilişki bulunmuş olup, Türkiye ile BAE, Bahreyn, Bulgaristan, Hırvatistan, Kazakistan, Pakistan, Romanya ve Ürdün hisse senedi piyasası arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Türkiye ile entegre olmayan, diğer bir ifadeyle uzun dönemde Türkiye ile eşbütün hareket etmeyen bu piyasalardan biriyle portföy çeşitlendirmesi yapma imkanı bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, long term cointegration relation between ISE (Istanbul Stock Exchange)
and Euro-Asia (Eurasia) countries’ stock markets; United Arab Emirates (UAE), Egypt, Bahrain, Bulgaria, Croatia, Kazakhstan, Pakistan, Romania and Jordan is examined. The long term cointegration relation is analysed by Johansen Cointegration test. While there exist a significant long term relation between Turkish stock market and Egypt stock market there do not exist a significant relation between Turkish stock market and UAE, Bahrain, Bulgaria, Croatia, Kazakhstan, Pakistan, Romania and Jordan stock markets. There is opportunity for portfolio diversification with non-integrated markets.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :