Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde sürdürülebilir rekabet üstünlüğü için pazarlama ve satış stratejilerinin geliştirilmesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler A.D.1, Osman Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi A.D.2, Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon3
Görüntülenme :
1046
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzün hızlı değişen dünyasında işletmelerin rekabetçi ve yenilikler her geçen gün artığı ortamda ayakta kalabilmesi yenilikleri kısa zamanda benimseyerek sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmeleri için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Araştırma için kamu kurumlarında çalışanlar ve özel sektörde satın almada çalışanlar evren olarak belirlenmiş ve bu evren içerisinde yer alan 100 adet anket elde edilmiş ve bu anketler üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü için pazarlama ve satış stratejilerinin geliştirilmesinin; işletmenin personelin eğitimine, bilgi işlem bölümlerinin geliştirilmesine, personelin motivasyonuna ve işletmenin verimliliğini olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

Özet İngilizce :

In an environment where the competition and innovations increase day by day in the fast changing today's world, it is an indispensable factor to adopt the innovations rapidly in terms of the businesses to survive and get sustainable competitive advantage. The employees working in public institutions and in buying department of private sector are ascertained as the population and 100 surveys are obtained in this population and analyses are made on these surveys. According to the findings of research, it is found that developing the marketing and sales strategies for sustainable competitive advantage affect the education of personnel, development of data processing department, and motivation of personnel and productivity of business in a positive way.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :