Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş tatmini ile tükenmişlik duygusu arasindaki ilişki ve algilanan örgütsel desteğin bu ilişki üzerindeki etkisi-sağlik sektöründe

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi1
Görüntülenme :
1052
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, hastanelerde çalışan hemşire ve sağlık memurlarının iş tatmini algılamaları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada ayrıca, algılanan örgütsel desteğin, iş tatmini ile tükenmişlik duygusu arasındaki ilişkiyi nasıl ve ne yönde etkilediği de test edilmiştir. Çalışmada veri ve bilgiler anket yöntemiyle elde edilmiştir. 128 anket analize dâhil edilmiştir. İş tatmini ölçeği için Paul E. Spector’un (1994), tükenmişlik duygusu ölçeği için Maslach ve Jackson’ın (1981) ve son olarak algılanan örgütsel destek için ise Eisenberger ve arkadaşlarının (1986) çalışmasından yararlanılmıştır. Elde edilen verilere yapılan analizler sonucunda; iş tatmini ile tükenmişlik düzeyi arasında önemli ve negatif bir ilişki olduğu (b = -.482, p < .001) ve algılanan örgütsel desteğin, iş tatmini ile tükenmişlik duygusu arasındaki ilişkiyi önemli ölçüde ve pozitif yönde etkilediği (b = ,178, p < ,05) tespit edilmiştir; yani iş tatmini ile tükenmişlik duygusu arasındaki ilişki, algılanan örgütsel destek seviyesine göre farklılık arz etmektedir. Bu çalışma, iş tatmini ile tükenmişlik duygusu arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörlere ışık tutması ve diğer başka faktörlerin de düşünülmesi gerektiğini vurgulaması açısından önemlidir.

Özet İngilizce :

This study’s aim is to examine the relationship between job satisfaction and burnout on the nurses and health staff who are working in hospitals and also to test how and in what direction perceived organizational support affects this relationship. In line with this purpose, field study is conducted for employees of X hospital operating in public sector. This study which is based on 128 nurses and health staffs surveys showed that there is a significance and negative relationship between job satisfaction and burnout levels perceived by nurses and health staffs and perceived organizational support moderated this relationship. It is utilized to measure job satisfaction from Paul E. Spector’ (1994) study, for burnout from Maslach and Jackson’ (1981) study, and finally

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :