Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Investigation of the impact of entrepreneurship and business freedom on economic growth using panel data analysis

Yazar kurumları :
Canakkale Onsekiz Mart University1
Görüntülenme :
1151
DOI :
Özet Türkçe :

The question of which variables determine economic growth has been considered to be one of the most important research questions since Solow’s first works in 1950s by many economists. In this study, the relationship among business freedom, entrepreneurship and economic growth nexus in selected 20 high-income OECD countries over the period 2001-2011 was surveyed. One way fixed effects model was estimated to explore the relationship among the variables selected. The empirical part of the paper uses data on business freedom, Total early-stage Entrepreneurial Activity for male and female working age population separately as measurements of entrepreneurship. The study proposes that entrepreneurial activity significantly affects economic growth.

Özet İngilizce :

Ekonomik büyümenin belirleyicilerinin hangi değişkenler olduğuna dair sorulan soruların cevapları, Solow’un ilk çalışmalarını ortaya koyduğu 1950 yılından buyana birçok iktisatçı tarafından araştırılmaktadır. Bu çalışmada iş özgürlüğü, girişimcilik ve ekonomik büyüme ilişkisi 20 yüksek gelirli OECD ülkesi için 2001–2011 dönemi verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Tek yönlü sabit etki modeli seçilmiş değişkenler arasındaki ilişki incelemektedir. Çalışmanın ampirik kısmı iş özgürlüğü, erkek ve kadın çalışma çağındaki nüfusun toplam erken dönem girişimsel aktivite oranını ayrı ayrı girişimcilik ölçütü olarak kullanmaktadır. Elde edilen ampirik bulgulara göre girişimsel aktivitenin ekonomik büyümeyi önemli ölçüde pozitif (olumlu) yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :