Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Internet perakendeciliği ve ağızdan ağıza pazarlama ilişkisi; tuğla duvarlar yıkılabilir mi?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi İİBF İşletme1
Görüntülenme :
744
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma kapsamında, öncelikle internetin perakendecilik alanına sunduğu çevrimiçi mağazalar fırsatının geleneksel mağazalara kıyasla gösterdiği farklılıklar tanımlanmıştır. Yapılan alan araştırmasıyla ağızdan ağıza pazarlama yönteminin çevrimiçi alışveriş süreci üzerindeki etkilerinin tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada anket yöntemi uygulanmış ve 305 kişiye e-posta aracılığıyla anket yapılmıştır. Cevaplar değerlendirildiğinde; kadınların erkeklere oranla ailelerinin tavsiye ve tecrübelerinden daha çok yararlandığı, e-mağazaların etkin bir iletişim kanalı olduğu ve e-mağaza müşterilerinin memnuniyet dereceleri düştükçe ağızdan ağıza pazarlama faaliyetlerinin arttığı sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

This study primarily compares and highlights the differences between the traditional brick-mortar stores and the online stores that created opportunities through the internet retailing business. This project employs a field research that is aimed at evaluating the effects of word-of-mouth marketing to gain an objective perspective.The survey has collated results from 305 respondents, who have corresponded to the questions via e-mail. Based on the findings, women tend to benefit more from the opinion of the family than men do; e-stores are efficient as a communication channel, and that word-of-mouth marketing activities of customers are increasing as e-customers satisfaction level decreases.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :