Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan kaynaklari yönetiminde hat yöneticilerin rolüne ilişkin bir çalişma

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
1065
DOI :
Özet Türkçe :

Hat yöneticiler insan kaynakları politika ve uygulamalarının başarısında çok önemli bir role sahiptirler. Çalışanlarla ilgili konular İnsan Kaynakları uzmanlarının sorumluluğu altında olmakla birlikte, günümüzde hat yöneticilerin de işlerini insan merkezli yürütmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışma, hat yöneticilerin İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarına katılımı ve bu katılımı etkileyen faktörlerin araştırılması üzerine tasarlanmıştır. Çalışmanın amacı, organizasyonlarda İnsan Kaynakları ile ilgili sorumluluğun hangi birimler tarafından üstlenildiğini, farklı yönetim kademelerinde yer alan yöneticilerin İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarına katılma düzeylerini ve yöneticilerin söz konusu uygulamalara katılımını etkileyen faktörleri belirlemeye yöneliktir. Araştırma sonuçlarına göre, organizasyonlarda insan kaynakları ile ilgili sorumluluğun, İnsan Kaynakları Departmanı ile Hat/Birim Yöneticileri arasında paylaşılmış olduğu saptanmıştır. Birim yöneticilerin İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarına katılma düzeylerinin bulundukları yönetim kademesine göre farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Hat/Birim yöneticilerinin İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarına katılımını etkileyen “Örgütsel destek ve İKY politikaları”, “Kişisel istek ve prosedürler” ve “İKY yetkinliği” faktör gruplarında toplanan faktörlerin çoğunun yüksek düzeyde etkili oldukları saptanmıştır.

Özet İngilizce :

 Line managers have a crucial role in the success of human resources policies and practices. Although employee-related matters under the responsibility of Human Resources professionals , today line managers need to carry out their work in a human-centered manner. In this regard, this study is designed to understand the participation of line managers in Human Resources Management practices and investigating the factors leading them to the participation in this organization. The aim of the study is to investigate which departments are responsible for the Human Resources in the organizations, the participation levels of the managers working in different levels of management in Human Resources Management practices and the reasons that lead managers to participate in these practices. According to the survey results, responsibilities for human resources activities in organizations have been shared between Human Resources Department and Line / Unit Managers. Participation levels of Unit managers in Human Resources Management practices shows differences in accordance with the level of themselves in the management. "Organizational support and HRM policies", "Individual willingness and procedures" and "HRM competence" taking part in the factor groups together were found to be highly effective on participation of Line / Unit managers on Human Resources Management practices.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :