Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan kaynaklari planlamasinin etkinliğinde insan kaynaklari bilgi sistemleri (ikbs)

Yazar kurumları :
İller Bankası Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Birimi1, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
1097
DOI :
Özet Türkçe :

Bugün, birçok organizasyon çalışanlarının en önemli (aynı zamanda en pahalı) kaynakları olduğunu hatırlamıştır. Dünyanın değişen sosyal yapısı, birçok işin uluslararasılaşması, kanun ve yönetmeliklerin artan baskısı nedeniyle insan kaynakları yönetimi şu an eskisinden daha karmaşıktır. Bilginin stratejik öneminin vurgulandığı son dönemlerde, insan kaynakları bilgi sistemleri insan kaynakları yönetimi biriminin çalışan kayıtlarını ve üretimdeki raporlarını daha etkin bir şekilde muhafaza etmesine yardımcı olabilir. Personel tahminleri ve organizasyonun stratejik ve taktik planlarını desteklemek için insan kaynakları planlarını geliştirmesinde insan kaynakları bilgi sistemleri önemli katkılar sağlayacaktır. Uzun dönemde değer yaratmak isteyen işletmelerin hızlı ve güncel bilgi sistemlerine, verimli ve sürekli gelişime açık insan kaynakları potansiyeline sahip olmaları gerekmektedir. Sistem, istenilen bilgilere çok daha kolay ulaşılmasını ve bilgilerin düzenli olarak raporlanmasını sağlayarak hem işletme yöneticilerinin hem de insan kaynakları uzmanlarının insan kaynaklarının stratejik konularına yoğunlaşabilmelerine imkân tanımaktadır.

Özet İngilizce :

Today, most organizations recognize their employees as their most important (and often most expensive) resource. Because of changing social structures in the world, the internationalization of many businesses, and an increasing preponderance of laws and regulations, the management of human resources is now much more complex than it was in the past. Recent years, the impartance of information have been emphasized and, HRIS can help human resource management departments become more effective in keeping employee records and in producing reports. It can also help organizations plan for the future by enabling them to develop staffing estimates and human resource plans that support the organization’ s strategic initiatives and tactical plans. The system, enables both the business management and human resources experts to major in strategic subjects of HR by satisfing to reach the desired information easily and report the informations regularly.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :