Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan hakları ve vatandaşlık ara disiplini kazanımlarının gerçekleşme düzeyi

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
1156
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan hakları, vatandaşlık ve demokrasi gibi birbiriyle yakın ilgili bu kavramlar eğitim süreci içinde önemli bir öğrenme alanını oluşturur. Aynı toprak parçası içinde yaşayan bireylerin vatandaşlık bilinci içinde, insan haklarına dayalı demokratik bir toplum inşası için bahse konu kavramları bilmeleri ve yaşamaları ile mümkündür. Bu araştırmanın amacı da ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin, insan hakları ve vatandaşlık ara disiplini kazanımlarını gerçekleştirme düzeylerini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için tarama modelinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda öğrenci görüşlerini yansıtması için her bir kazanıma denk düşen davranışlar oluşturularak anket uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesi amacıyla yüzde ve frekans analizlerinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin insan hakları ve vatandaşlık ara disiplininde yer alan bilgi düzeyindeki kazanımları gerçekleştirebilirken, uygulama düzeyinde ki kazanımlarda eksiklikleri olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

Human rights, citizenship and democracy become important learning areas in the process of education. Individuals who live in the same country in the consciousness of citizenship should know these concepts for the construction of a democratic society based on human rights. The purpose of this study is to determine levels of first stage of the primary school students' on getting to know human rights and citizenship. In this context survey method was used for the study. In this context a questionnaire was made up, in this used to reflect the views of students. For the analysis of data, percent and frequency analyses was used. The results of the study show that students have gained concepts relating to human rights and citizenship in the knowledge level. But also it has seen that they are not at the same level for application parts.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :