Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imkb 100 endeksi ile bazi makroekonomik değişkenler arasindaki ilişkiyi incelemeye yönelik bir uygulama

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1, Bilecik Üniversitesi2
Görüntülenme :
967
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Ocak 2004- Aralık 2008 dönemi aylık verileri kullanılarak, İMKB 100 Endeksi ile bazı makroekonomik değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Kullanılan makroekonomik değişkenler, dolar döviz kuru, M1 para arzı, faiz oranı ve tüketici fiyat endeksidir. Zaman serisi verileri “En Küçük Kareler Yöntemi”ne göre değerlendirilmiş olup verilerin analizinde doğrusal regresyon yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre M1 para arzı, döviz kuru ve faiz ile hisse senedi getiri endeksi arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu, buna karşılık enflasyon oranıyla İMKB 100 Endeksi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine whether there is a relationship between İstanbul Stock Exchange 100 Index and macroeconomic variables by using data of January 2004 – December 2008. The macroeconomic variables that used in this study are US Dolar Exchange rate, M1 money supply, deposit interest rate and inflation rate. Time series datas are evaluated based on “Smallest Square Technique” and linear regression analysis is used. According to the results, it appeared to be a negative relationship between M1 money supply, foreign exchange, interest rates and return indices of stocks, whereas the positive relationship between inflation rate and İMKB 100 index seemed to be exist.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :