Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim yazma eğitimi üzerine yapilan lisansüstü çalişmalarinin değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi2
Görüntülenme :
800
DOI :
Özet Türkçe :

Yazma kültür birikimini gelecek nesillere aktarmanın en iyi araçlarından biridir. Yazmaya verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Türkçe Öğretim Programları çağdaş eğitim yaklaşımları göz önünde bulundurularak geliştirilmektedir. Geliştirilen Türkçe Öğretim Programlarında yazma becerisinin etkililiğini arttırmak için yeni strateji, yöntem ve tekniklere de yer verilmiştir. Bu strateji, yöntem ve tekniklerin etkililiğini konu alan birçok doktora ve yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. Okuyucuların bu tezlerin hepsini okumaları ve incelemeleri çok da mümkün değildir. Bu çalışmanın amacı yazma becerisi üzerine hazırlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini inceleyip değerlendirmektir. Çalışmada 2005–2010 yılları arasında hazırlanan 20 doktora ve yüksek lisans tezi meta-analiz yöntemi kullanılarak dış yapı ve içerik bakımından incelemeye tabi tutulmuştur. Dış yapı bakımından yapılan incelemede yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerinden daha fazla olduğu ve tezlere en fazla doktor unvanlı öğretim elemanlarının danışmalık yaptığı tespit edilmiştir. İçerik bakımından yapılan incelemede ise genel olarak çağdaş yaklaşımlara uygun yazma eğitiminin, geleneksel yolla yapılan yazma eğitiminden daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

 The importance given to writing, one of the best means of transfering cultural background to the future generations, is increasing day by day. Turkish curriculum is being improved by taking into account the contemporary approaches to education. New strategies, methods and techniques are also included in improved Turkish curriculum in order to increase the efficiency of writing skills. Many doctorate and master theses on the efficiency of theses strategies, methods and techniques have been prepared so far. It is not much possible for readers to read and review all of these theses. The purpose of this study is to review and evaluate to doctorate and master theses that are prepared on writing skills. In this study, 20 doctorate and master theses prepared between 2005-2010 are subject to review in terms of external structure and content by using the meta-analysis method. In the examination of the external structure, it has been determined that master theses are more than doctorate theses and “doctor” instructors serve as a counsellor mostly to these theses. As fort the examination of the content, it has been concluded that teaching writing in accordance with the contemporary approaches is much more effective than teaching writing in traditional way.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :