Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu öğretmenleri için kişisel ve mesleki değişime açiklik ölçeklerinin geliştirilmesi; bir uygulama

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1
Görüntülenme :
822
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Birincisi ilköğretim okulu
öğretmenlerinin değişime açıklık düzeylerini ölçmeye yönelik “Kişisel Değişime Açıklık
Ölçeği” ve “Mesleki Değişime Açıklık Ölçeği” olmak üzere iki ayrı ölçme aracı geliştirmek, ikinci ise öğretmenlerin değişime açıklık düzeylerini kişisel ve mesleki bazı özelliklerine göre karşılaştırmaktır. Tarama modelinde yapılan araştırmanın çalışma grubunu Ankara, Iğdır ve Nevşehir il merkezinde görev yapmakta olan 267 ilköğretim okulu öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada ölçeklerin yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ayrıca ölçeklerin güvenirliklerinin belirlenmesinde Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeklerden alınan puanların kişisel ve mesleki bazı özelliklere göre karşılaştırılmasında, bağımsız örneklemler için t testi kullanılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda, her iki ölçeğin de ilköğretim okulu öğretmenlerinin değişime açıklık düzeylerini geçerli ve güvenilir olarak ölçtüğü belirlenmiştir. Araştırmada günlük gazete takip eden öğretmenlerin, değişime daha açık oldukları belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The study has two main aims. The first aim is to develop two different measurement
tools to measure primary school teachers’ levels of openness to change: “Personal Openness to Change Scale” and “Professional Openness to Change Scale” and the second one is to compare teachers’ levels of openness to change by personal and professional qualities. The research group consisted of 267 primary school teachers from Ankara, Iğdır and Nevşehir city centers. As a result of exploratory factor analysis, Personal Openness to Change Scale” and “Professional Openness to Change Scale”. Cronbach-Alpha internal consistency coefficients were calculated to define reliability of the scales. t test was used to compare the scale scores according to personal and professional qualities for independent samples. As a result of exploratory factor analysis, it was seen that the two scales measured primary school teachers’ levels of openness to change in a valid and reliable way. In the study, regularly read daily newspapers were more enthusiastic for change. Also it was observed that the classroom teachers’ personal and professional levels of openness to change were higher than the branch teachers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :