Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin değişim ve sürekliliği algılayışı

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü2
Görüntülenme :
724
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal olayların, insanların, nesnelerin ve mekânların geçmişten günümüze nasıl bir değişme ve gelişme gösterdiğinin anlaşılabilmesi için, sosyal bilgiler derslerinde öğretilmesi gereken temel kavramların başında zaman, kronoloji, değişim ve süreklilik gelmektedir. Bu nedenle çalışmada, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin değişim ve sürekliliği algılama becerilerinin ne düzeyde olduğu tespit edilmek istenmiştir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden eylem çalışması ile yapılmıştır. Araştırma; 2008-2009 eğitim öğretim yılında, Kocaeli merkezindeki bir ilköğretim okulunun 7. sınıfında öğrenim gören 17'si kız, 21'i erkek olmak üzere toplam 38 öğrenci ile sosyal bilgiler derslerinde sürdürülmüştür. Araştırma süresince araştırmacı, öğretmen rolüyle araştırma sahasında bulunmuş ve üç ay boyunca araştırmayı sürdürmüştür. Araştırmanın veri toplam sürecinde, yapılan dersler video kamera ile kayıt altına alınmıştır. Daha sonra ise, video kamera ve ses kayıt cihazı ile elde edilen veriler etkin bir değerlendirme için yazıya dökülerek işlenmiştir. Bu değerlendirmeler, nitel içerik çözümlenmesine ve yorumsal analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda ise, araştırmaya katılan öğrencilerinin büyük çoğunluğunun değişim ve sürekliliği algılama becerileri açısından oldukça başarılı oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The leading notions that need to be taught during Social Studies lessons are time, chronology, change and continuity so that one can comprehend how social events, human beings, things and places have changed and developed from past to present. For that reason, the purpose of this study is to determine the level at which primary school 7th grades perceive change and continuity. The study was conducted through action study, a qualitative study design. The study was carried out during social studies lessons with a total of thirty-eight 7th grade students, 17 being female and the remaining 21 being male, during the educational year 2009- 2010, a primary school central of Kocaeli. Throughout the study, the researcher was present at the research site assuming a teacher role and conducted the study for three months. For data collection purposes, the lessons were filmed with a video camera. Afterwards, the data obtained via the video camera and voice recorder was transcribed and processed for an efficient assessment. This assessment was exposed to qualitative content analysis and interpretative analysis. The study concluded that the great majority of the students were quite successful in perceiving change and continuity.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :