Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilahiyat fakültesi öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1
Görüntülenme :
1086
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın örneklemini, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler arasından tesadüfî yöntemle seçilmiş 87 kişi (erkek=31, kız=56) oluşturmaktadır. Deneklerin yaş ranjı, 18–27 olup, yaş ortalaması 21.25’dir. Veri toplama aracı olarak, “Zaman Yönetimi Envanteri” kullanılmıştır. Öğrencilerin zaman yönetimi envanterinden aldıkları toplam puan minumum 46 maximum 122 olup, ortalama ise 85.21’dir. Öğrencilerden üst sınıf olan grubun diğer gruplara göre ZYE toplam puanları daha yüksektir. Zaman planlaması ile yaş, sınıf, toplam ZYE puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this research was to determine time management skills of divinity students. The sampling group of study (87 students: 31 male, 56 female) are randomly selected from the pool of students of the divinity faculty of Çanakkale Onsekiz Mart University. The age of sample ranges from 18 to 27 (mean age=21.25). As for the instruments used for gathering data is “Time Management Inventory”. Divinity student’s total time management points were minimum 46 maximum 122 and mean is 85.21. Total time management points were higher at upper-class group than the other groups. There was a significant correlation between time planning and age, class, total time management points.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :