Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iç anadolu bölgesi güzel sanatlar ve spor liselerinin müzik bölümünde eğitim gören kırsal ve kent kökenli öğrencilerin müziksel profilleri

Yazar kurumları :
Niğde Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Öğretmeni1, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, G.S.E.B. Müzik Eğitimi A.B.D.2
Görüntülenme :
956
DOI :
Özet Türkçe :

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, dört yıllık eğitim sürecinde, öğrencilere yatılı ve gündüzlü olarak eğitim vermektedir. Okulların yatılı olması nedeni ile okulun bulunduğu şehir içinden ve şehir dışından, ilçelerden, köy ve kasabalardan gelen öğrenciler eğitimlerini sürdürebilmektedir. Durum tespitine yönelik, betimsel bir araştırma olan bu çalışmada, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik Bölümünde okuyan, kırsal kökenli ve kent kökenli öğrencilerin müzik derslerindeki başarıları ve müzik derslerine karşı tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelemesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, elde edilen veriler ışığında, sonuçlar değerlendirilmiş ve öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

During the four years teaching period, Fine Arts and Sport High Schools serve to the education of both boarding and day-time students. On account of the fact that these are boarding schools, students from different villages, towns and cities can attend them and have their education in these schools. With this study that has the characteristic of descriptive research, it is intended for find out the differences between the Fine Arts and Sport High Scholls' students who urban and rural originated and their attitudes towards music in terms of various aspects. In the light of data which obtained, some results were evaluated and recommendations were proposed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :