Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hizmet pazarlamasi ve müşteri tutma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
1025
DOI :
Özet Türkçe :

Hizmet işletmelerinin sayısının ve sundukları hizmet türlerinin birbirine benzediği, yoğun rekabet ortamında müşterilerin ilgisinin çekilebilmesi, müşteri kazanılması ve müşterilerin korunabilmesi hizmet sektöründeki işletmeler için bir farklılığı ve ayırt edilebilirliği gerektirmektedir. Hizmet işletmeleri başlıca üç pazarlama görevi ile karşı karşıyadır; rekabetçi farklılaştırma, hizmet kalitesi ve verimlilik artışı. Hizmet Pazarlaması; Dışsal Pazarlama, İçsel Pazarlama ve Karşılıklı(etkileşimli) Pazarlama, olmak üzere üç unsuru içermektedir ve bu unsurlar sözlerin verilmesi ile ilişkilidir. Hizmet pazarlamasının bu üç alt unsurunun, müşteriye sunulan hizmetin ve müşteri ile oluşturulacak olan ilişkinin geliştirilmesinde büyük bir önemi vardır. Hizmet pazarlamasında, iyi hizmetin altı kriteri vardır; Profesyonellik ve Kabiliyet; Tutum ve Davranışlar; Ulaşılabilirlik ve Esneklik; Düzeltme – İyileştirme; Güvenirlik ve Doğruluk;Ün ve Kredibilite’dir. Sonuç olarak hizmet pazarlamasının müşteri tutmada işletmeler için yaşamsal olduğu ve müşteri tutmayı sağladığı belirtilebilir.

Özet İngilizce :

It is essential for service companies to have a different capability or core competence too attract customers, gaining and retaining them in today’s competitive enviroment where having been faced numerous service companies which almost present similar service to their customers. Service companies have faced three major duties which they have to fulfill; competitive differentiation, service quality and enhancing productivity. Service marketing contains three factors which are external marketing, internal marketing and interactive marketing and the factors are related with giving promise. The sub-factors of service marketing have a great importance to build a long-term relationship with customers and develope it. There are six criteria in service marketing for a good service as followings;professionality and capability, attitudes and behaviors, availability and flexibility, treatment-improvement, reliability and truth, reputation and credibility. As a result it can be said that service marketing is crucial and can help companies on customer retaining.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :