Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hemşirelikte yaraticilik

Yazar kurumları :
İstanbul Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesi1, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi2, Trakya Üniversitesi3
Görüntülenme :
1342
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumun ve insanlığın gelişmesinde önemli bir yer tutan yaratıcılık, her bireyde var olan ve insanın yaşamının her döneminde bulunabilen bir yetenek, günlük yaşamdan bilimsel çalışmalara kadar uzanan geniş bir alanı içine alan süreçler bütünü, bir tutum ve davranış biçimidir. Günümüzde değişen sağlık bakım gereksinimleri dikkate alındığında hemşirelik mesleği, yaratıcı, araştırıcı, bilgiye ulaşan, bilgi üreten ve bilgiyi kullanabilen meslek üyelerine ihtiyaç duymaktadır. Organizasyonel sistemlerde yaratıcılığın yaygınlaşması, profesyonel hemşirelik uygulamalarının ve hemşirelik bakımının gelişmesine, iyileşmesine olanak sağlar, problem çözmeyi arttırır. Bu makalenin amacı, hemşirelikte yaratıcılığın önemine ve gerekliliğine dikkat çekmek, hemşirelik bakımının sunumunda yaratıcılığın ortaya konulmasına katkı sağlamaktır.

Özet İngilizce :

Creativity which has an important place on development of society and humanity is a talent which exsists in all individuals and all parts of human life,which is a sum of processes which includes a vast area that reaches over to scientific studies from daily life,which is a form of attitude and behaviour. By taking into consideration of changing health care requirements nowadays, nursing needs creative and curious members of occupation who reach,produce and use knowladge.Expanding of creativity in organizational systems makes professional nursing practice and health care performance possible for improvement and increases problem solving in nursing practice. The aim of this article is atracting attention to importance and necessity of creativity in nursing and contributing to be brought up creativity in nursing care performance.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :