Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hatay organize sanayi bölgelerindeki kobi’lerde iso 9000 standartlarının uygulanması üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi, Reyhanlı Meslek Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
861
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşen dünyada rekabetin hızla arttığı günümüzde firmaların üzerinde önemle durmaları gereken konulardan birisi kalitedir. Müşterilerin değişen istek ve ihtiyaçlarına sürekli cevap verebilecek kalitede ürün ve hizmet sunabilmenin yolu, bu ürün ve hizmetlerin üretildiği sistemin kalitesini sağlamaktır. Bunun da günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntemi ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi standartlarını uygulamaktır. Son yıllarda ISO 9001 belgesi edinen ve edinmek için başvuran firma sayısındaki artış, belgedeki şartların firmalar tarafından ne derece etkin uygulanıp uygulanmadığı sorusunu akla getirmektedir. Bu çalışmanın amacı ISO 9001 belgesindeki şartların Hatay İli Organize Sanayi Bölgelerindeki KOBİ'lerde ne derece etkin uygulanıp uygulanmadığını incelemektir. Bu amaçla öncelikle bölgedeki ISO 9001 belgesine sahip KOBİ'ler tespit edilmiş ve yüz yüze anket yoluyla şartların ne derece uygulandığını ölçen yargılara katılım düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçta bu firmaların gereken şartları yerine getirdiklerine ilişkin ifadelere tamamen katıldıkları anlaşılmıştır. Bu sonuçtan yola çıkarak firmaların gereken şartların uygulanmasında ve yerine getirilmesinde gösterdikleri performansın kayda değer olduğunu söylemek mümkündür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Quality is one of the important subjects that firms must focus on, in today's increasing competitive environment on globalization. Quality of system must be provided, for supplying goods and services that meets the quality of wants and needs of customers that changes continuously. The most common method for this is applying ISO 9000 Quality Management System standards. Increasing number of firms that has been ISO 9001 certified and planning to be certified last years, has made it essential to ask whether there is an effect of certification on practice. The aim of this study is examining the efficiency of ISO 9000 standards on small and medium sized business at Hatay Organized Industrial Zones. For this aim firstly the firms confirmed which have ISO 9001 certificate and trying to measure their opinion with polls face to face if they apply conditions or not. At last it is understood that the firms joined the explanations that apply the conditions. From this result it can be said the firms performance is perfect to apply and practice the conditions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :