Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Grup rehberlik programinin ilköğretim 7. sinif öğrencilerinin sinav kaygi düzeyleri üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
1255
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, grup rehberlik programının ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin sınav kaygı düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek için yapılmıştır. Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Erzurum Kültür Kurumu İlköğretim Okulunda eğitim görmekte olan öğrenciler üzerinde deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplamak için sınav kaygı envanteri uygulanmıştır. Sınav kaygı puanı ortalamanın üstünde olan öğrencilerden en yüksek puana sahip 24 öğrenci belirlenerek rastgele 12’şer kişilik deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Deney grubunda bulunan öğrencilerin sınav kaygılarını azaltmaya dönük araştırmacılar tarafından ilgili alan yazına dayalı olarak sekiz oturumluk grup rehberliği etkinlikleri hazırlanarak, haftada 60-90 dakika arasında tek oturum olmak üzere sekiz hafta süreyle uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin Analizinde Mann Whitney U testi ve Wilcoxson test tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda uygulanan grup rehberlik programının ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinde deney grubu lehine anlamlı bir farklılaşma oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar tartışılarak gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

In this research, the group guidance program in primary 7 Grade students were made to determine the effect on test anxiety levels. Research in Erzurum 2010-2011 academic year students who are under going training on the experimentally realized. Applied to collect data forthe test anxiety inventory. Test anxiety is above average students to 24 students with the most points by determining the 12-person experimental and control groups were created randomly. Testing of students in the experimental group by the researchers to reduce the risk related to the concerns of the summer activities, be prepared based on the eight-session group counseling, one session of 60-90 minutes per week for eight weeks to be implemented. Analysis of the data obtained from this study used Mann Whitney U test and Wilcoxson test technique. As a result of the research group of the elementary guidance program, 7 Grade students had left a positive impact on the levels of test anxiety have been identified. These results are discussed and suggestions are needed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :