Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gençlerin kimlik gelişimi ve sosyalleşme sürecine televizyon dizilerinin etkisi (sakarya ili kocaali ilçesi örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bozok Üniversitesi1
Görüntülenme :
1092
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı gelişimi, toplumun sağlığı için gereklidir. Toplumun geleceği ise, bu günün genç neslidir. Gençlerin kimlik gelişimi ve sosyalleşme sürecinde, bu süreci olumlu ve olumsuz yönde etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlardan biri de kitle iletişim araçlarından en yaygın olan ve etkisi kaçınılmaz hale gelen televizyonlardır. Televizyonlar, gençlerin sosyalleşme sürecini ve kimlik gelişimini hem olumlu hem de olumsuz olarak etkilemektedir. Bu araştırmada, gençlerin sosyal gelişimi ve kimlik geliştirme sürecine televizyon dizilerinin olumlu ve olumsuz etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Healthy development of individuals by society, is necessary for the health of the community. If the future of society, today's young generation. In the process of identity development and socialization of young people, there are several factors that affect this process positively and negatively. One of these is the inevitable effect of the mass media has become the most common and televisions. Televisions, the process of socialization and identity development of young people in both positive and negative effects. In this study, young people's social development and identity development process, both positive and negative effects of television sequences were determined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :