Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geleneksel türk el sanatlarindan çömlekçilik (sakarya örneği)

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
907
DOI :
Özet Türkçe :

Çömlek; yazılı belgelerin olmadığı tarih öncesi çağların aydınlatılması için, çok asitli topraklar dışında, hiç bozulmadan kalabilmesi sayesinde, günlük hayatın, ekonomik durumun, ticaretin, teknolojik düzeyin vb. anlaşılmasında arkeologlara yardım eden buluntulardan biridir. Çömlek biçimlerinde ve yapım tekniklerinde oluşan değişimler, kültürel değişimlerin de yansıtıcısı olurlar. Çalışmanın konusunu; geleneksel el sanatlarından biri olan çömlekçilik oluşturmaktadır. Çömlek yapımında kullanılan malzemeler, yapım aşamaları, kullanılan hammadde kaynakları, bölgedeki geçmiş ve günümüzdeki durumu hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın iskeletini örneklem olarak seçtiğimiz Sakarya’da yaptığımız alan araştırması sonucunda elde ettiğimiz veriler oluşturmaktadır. Çalışmada “tarama (survey) modeli” uygulanmıştır. Araştırma, teorik ve uygulamalı olarak iki kısımdan oluşturulmuştur. İlk aşamada, konuyla ilgili literatür taraması yapılarak konunun teorik çerçevesi oluşturulmuştur. İkinci aşamada ise, araştırmanın amacı doğrultusunda saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmasında gözlem ve görüşme teknikleri kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

Pottery; is the one of the antique which helps the archaeologists to make the everyday life, economic situation, trade, technological level sense, in order to clarify the unwritten documents prehistoric. Changes of forms and making techniques of pottery are also reflective the cultural changes. The subject of study; which is one of the traditional crafts of pottery is. Tried to provide information about the materials which is used in the construction of pottery, construction phases, used sources of raw materials in, history in the region and current state. Frame work of this study is data which we got as a result of fieldwork in Sakarya that we selected as a sample. In study, survey model was applied. Research was occured in to the two parts of theory and applied. In the first phase, the theoretical framework of subject was formed by reviewing of the literature. In the second phase, fieldwork was carried out for the aim of the study.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :