Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geleneksel toplumlar ve güven bağlaminda etnosentrik eğilim ilişkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
993
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Kırgızistan'ın Celalabad şehrinde yaşayan insanlar üzerinde güven
bağlamında etnosentrik eğilimleri ilişkin ipuçları elde etmeyi amaçlamaktadır. Etnosentrizim, tanım olarak bireyin kendi kültürünü merkeze alarak diğer kültürleri yargılaması, değerlendirmesi ve anlamlandırması şeklinde ifade edilebilir. Etnosentrik eğilimleri taşıyan bireylerin ait oldukları iç gruba ilişkin olumlu yargılar taşırken, dış gruba atfedilen yargılar ise çoğunlukla olumsuzdur. Buna paralel olarak etnosentrik eğilimleri güçlü olan bireylerin iç gruba ilişkin güven düzeyleri yüksek iken, dış gruba duyulan güven ise düşüktür. Bölgede yaşayan insanların güven bağlamında etnosentrik eğilimleri, elde edilen sonuçlara göre yüksek olarak ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, we aim to get clue about etnocentric propencity at trust context with
regarding that people who living in Jalalabad/Kyrgyzstan. Etnocentrism means that is the viewpoint that one's etnic group is the center of everything, against which all other groups are judged.
According to indivudials who are having etnocentric propencity, every idea is pozitive
to internal group and a lot of idea is negative to external group. Indivudials who are having strong etnocentric propencity feel to high trust to internal group and feel low trust to external groups.
We tried to find that etnocentric propensity at trust context with using opinion
sentences. Accorging to findings, etnocentric propensity is high.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :