Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fransa ve almanya’da uluslaşma süreci ve ulus bilincinin oluşumu

Yazar kurumları :
Rize Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
933
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ulus-devlet (milli devlet) kavramı ele alınmakta, Fransa ve Almanya’da uluslaşma süreci incelenerek bir değerlendirme yapılmaktadır. Ulusdevletlerin ortaya çıkışı, iki farklı uluslaşma sürecine örnek gösterilen Fransa ve Almanya örnekleri ele alınarak incelenmektedir. Vatandaşlık bağına öncelik veren Fransız uluslaşma anlayışının kültürel değerlerden, dilden ve homojenlikten asla vazgeçmediği görülmektedir. Almanya’da ise kan bağı ve etnik temelli kültür politikaları ve kültür birliği anlayışı daha önde görünmektedir. Ulus-devletin gelişim sürecinin başlangıcında, Fransa’da daha sivil yaklaşımlar hâkim iken, Almanya’da ise Alman birliği sağlandıktan sonra, kan ve kültür bağına olan vurguların dozu azalmaya, sivil ve liberal haklar ise genişlemeye başlamıştır. Ancak, kullanılan yöntemler farklılaşsa da, her iki ulus-devlet modelinde ulusal homojenliği sağlamanın esas alındığı anlaşılmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, we addressed the concept of nation-state; an assessment is realized by examining the nation-building process in France and Germany. The emergence of nationstate is examined by taking France and Germany as two different examples of nationbuilding process. French concept, which gives priority to the citizenship, never gives up cultural values of nationhood, language and homogeneity. The blood ties, ethnic based cultural politics and cultural unity-based approach seems ahead in Germany. A more civil approach were dominant in France at the beginning of the nation-state development process, while liberal civil rights began to expand and to reduce the dose of the highlights on blood and culture in Germany, only after the formation of German union. However the methods differ, both the nation-state models are based on national homogeneity.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :