Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Foucault’da iktidar ve beden ilişkisi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
1296
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Focault’un özellikle ‘Cinselliğin Tarihi’ ve ‘Hapishanenin Doğuşu’ adlı yapıtları çerçevesinde, öznenin iktidar ilişkileri tarafından nasıl kurulduğunu ve şekillendirildiğini, söylemsel ve söylemsel olmayan pratiklerle nasıl belirlendiğini ve bilimsel pratikler tarafından nasıl kuşatıldığını tarihsel olarak betimlemeye çalışmayı amaçlamaktadır. Focault, İktidar ilişkilerinin özneyi kurma, dönüştürme ve değiştirme politikalarını, bedenin tahribatı ve ihlali olarak görür. Böylece görüntüden soyutlanarak, yalnızca politik bir argüman olarak düşünülen beden, öznenin kendiliğinin gözden düşürülmesi ve kişisizleştirilmesi olarak açımlanır. Bu nedenle bu çalışma, iktidar ilişkilerinin beden politikası yapıları üzerindeki işleyişini eleştirel olarak incelemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to describe historically how a subject is constructed and shaped by the relations of power, how he/she is determined by the discursive and non-discursive practices and how he/she is surrounded by the scientific practices, especially in the framework of Foucault’s works, ‘The History of Sexuality’ and ‘Discipline and Punish’. Foucault takes the policies of the relations of power to construct, transform and change the subject as a destruction and transgression to body. So a body considered as only a political argument after being abstracted from the look, is revealed as a discredit and a depersonalization of the subject’s selfhood. Therefore this study aims to consider the power relations’ functioning over the structures of body policy critically.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :