Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

F.a. hayek’in saf iktisat teorilerine bir bakiş

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi SBE - İktisat Doktora Öğrencisi1, Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi2
Görüntülenme :
941
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma temel anlamda F.A. Hayek’in (1899–1992) saf iktisat teorilerini incelemeyi hedeflemektedir. Fikirlerini desteklemek için uzun süren akademik yaşantısının önemli bir bölümünde farklı disiplinler ile çalıştığı için O’nun, teknik iktisada katkıları daha çok 1930’lu ve 40’lı yıllarda olmuştur. Bu dönemler aynı zamanda onun yoğun olarak akademik tartışmalara girdiği dönemi de kapsamaktadır. Önce Keynes ile giriştiği tartışmalar esnasında, para ve konjonktür teorileri şekillenmiştir. Yine aynı dönemlerde piyasa sosyalistleri ile giriştiği ekonomik hesaplama tartışmalarında ise özellikle piyasa sürecine ilişkin görüşleri belirginleşmiştir. Böylece onun iktisadi görüşlerinin analitik yapısı oluşmuştur. Ayrıca neo-klasik iktisadın özellikle genel denge ve tam rekabet modellerine getirmiş olduğu eleştiriler de O’nun özellikle rekabete bakışını göstermesi açısından önemli bir katkı olarak değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

This essay is intend to examine of Hayek’s (1899-1992) pure economic theories. For the purpose of support his ideas on the important part of long academic experience, for the studying in different diciplines, he has been additions to economcis in 1930’s and 1940’s. This periods also contins the periods while he join the dense academic debates. Firstly, during arguing with Keynes, to take shape his money and conjuncture theories. After, arguing with the market socialists on economic calculation, his idea on market process was crystallized. Thus, the analytic structure of his economic aspect was formed. Otherwise, his criticism on the general equlibrium models and perfect competition markets of neo-classic economics is evaluated that in terms of demonstrated point of the view competition, as an important addition.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :