Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Evaluation of managers employed in the turkish tourism sector’s accommodation establishments

Yazar kurumları :
Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Turizm İşletmeciliği Böl.1, Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Tic. ve İşletmecilik Böl2, Kadir Has Üniversitesi
Görüntülenme :
829
DOI :
Özet Türkçe :

The primary objective of this paper is to determine whether the present managers of accommodation establishments perform their jobs in accordance with their qualifications. For this purpose, questionnaires are distributed to managers in accommodation firms and responses are evaluated. The secondary purpose of this study is to identify if employees in tourism industry has the required qualifications. Also, if the sector has low efficiency, reasons are investigated. This study uses the survey method. Questionnaires are distributed to 222 managers of tourism sector, who are mainly working in Istanbul and Izmir. 183 managers in accommodation enterprises, 22 managers in travel firms and 17 managers in food and beverage companies are interviewed face-to-face and questionnaire forms are filled. The survey includes 52 questions that collect information about managers and their organization. Questionnaire also tests if the managers are in a fitting position and they use their authority properly. Results of our research reflect some interesting findings. Managers of accommodation enterprises, who function as the main spine of tourism sector in Turkey, have sufficient qualifications regarding their positions. However, they are not efficient in using their authority. Then, specialization has not yet developed in the sector and employees working under a senior do not have qualifications necessitated by their jobs. A final result of our study indicates that, attempts to improve the qualification and efficiency of employees are not undertaken duly.

Özet İngilizce :

Çalışmanın birincil amacı, konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin vasıflarına uygun bir mesleği icra edip etmediklerini belirlemeye çalışmaktır. Belirtilen hedef doğrultusunda, turizm endüstrisi konaklama işletmesi yöneticilerine anket yöntemi uygulanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. Araştırmanın alt amacı ise çalışanların işe uygun vasıflara sahip elemanlar olup olmadıklarını tespit etmektedir. Ayrıca sektörde düşük verim söz konusu ise, bunun arkasında yatan nedenlerin ortaya konulması tasarlanmıştır Araştırmada anket metodolojisi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anketler, çoğunluğunun İstanbul ve İzmir'de çalıştığı turizm sektörünün 222 yöneticisine dağıtılmıştır. Konaklama işletmelerindeki 183 yönetici, seyahat acentelerindeki 22 yönetici ve yiyecek içecek işletmelerindeki 17 yönetici ile yüzyüze konuşularak anket formları doldurulmuştur. Toplam 52 sorudan oluşan anket hem yöneticiler, hem de çalıştıkları kurumlarla ilgili bilgi toplamıştır. Bunun yanında, yöneticilerin uygun bir görev ve pozisyonda bulunup bulunmadıkları ile yetkilerini gereği gibi kullanıp kullanmadıkları da test edilmiştir. Tamamlanan araştırma ile dikkat çekici sonuçlara ulaşılmıştır. Türkiye'de turizm sektörünün ana omurgasını oluşturan konaklama işletmelerinde yöneticiler işleriyle ilgili yeterli vasıflara sahiptirler. Ancak, sahip oldukları yetkileri kullanmada etkin değildirler. Ek olarak, araştırma turizm sektöründe uzmanlaşmanın henüz gelişmediği göstermektedir. Sektörde bir üste bağlı olarak çalışanlar, çalıştıkları işin gerektirdiği vasıflara da sahip değildirler. Bunların yanında, çalışma sektörde istihdam edilenlerin vasıflarını ve verimliliklerini arttıracak çabaların yeterince gösterilmediğine işaret etmektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :