Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ermenilerin ve malakanlarin şamahi’da yaptiklari mezalim

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Iğdır Üniversitesi1
Görüntülenme :
958
DOI :
Özet Türkçe :

Ermeniler ve destekçileri yıllarca sistemli bir şekilde çalışarak dünya kamuoyunu kendi istedikleri gibi yönlendirmişlerdir. 1905 yılından itibaren Müslüman-Ermeni çatışmasında olaylar dünya basınında yaşananlardan farklı ve Ermenilerin amaçlarına hizmet edecek tarzda verildi. Oysa taraflar arasında yaşanan olaylar sırasında özellikle Erivan (Batı Azerbaycan), Bakü, Karabağ, Zengezur, Kuba, Nahçıvan ve Şamahı’da Müslümanlar birçok ağır kayıplar vermiştir Türkiye’de, Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yaşanan olaylar ile ilgili önemli çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Ancak Ermeni mezaliminin Kafkaslar ve Kuzey Azerbaycan kısmı ile ilgili arşiv belge ve bilgilerine dayanarak yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Öte yandan günümüz Avrupa ve eski Sovyet tarihçiliğinde bu mezalim ve soykırımın üzerinde hiç durulmamıştır. Eski Sovyet tarihçiliğinde bu olaylar 70 yıldan fazla tek yönlü olarak incelenmiştir. Tüm bunlardan yola çıkarak, makalemizde, Kuzey Azerbaycan’ın Şamahı Vilayetinde Türklere karşı yapılan mezalim ve soykırımlar üzerinde duracağız. Ermeni ve destekçilerinin (Ruslar-Malakanlar) bu yıllar zarfında bu topraklardaki ayaklanmalarını ağırlıklı arşiv belgelerine dayanarak ele alacağız. Tarihi gerçekleri arşiv belgelerine dayanarak ele almak, esas mezalimi yapan Ermeniler olduğunu arşiv belgeleri ışığında ortaya çıkarmak ve bu kabilden haksız uluslararası entrikalara karşı koymanın en sağlam ve doğru yoludur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Armenians and their supporters they dominated the public opinion of the world
working systematically for many years. Since 1905 Muslims and Armenians clashes were differently presented in the world press and this served mainly the objectives of the Armenians. However, during the clashes between the parties, especially in Yerevan (Western Azerbaijan), Baku, Karabakh, Zengezur, Kuba, Nakhichevan and Samahı muslims had heavy losses. In Turkey, important studies were done and are being done relating to the events in the Ottoman Empire in her last periods. But the scientific work based on archive documents relating to the Armenian atrocities in North Caucasus and Azerbaijan is very limited. On the
other hand, today’s European and the former Soviet historical studies never touched on the atrocities and genocide. In former Soviet historical studies these events were examined simplexly more than 70 years. Taking all of these emphasized events we will focus in this article mainly on the atrocities and genocide against the Turks in northern Azerbaijan Province of Samahi. We’ll discuss the riots of Armenians and their supporters (the Russians- Molokans) in this land during these years mainly based on archival documentation. To address historical facts based on archival documentation, reveal the atrocities of the Armenians according to the archival documents are the robust and accurate way of struggling against the international intrigue.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :