Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul müdürlerinin iletişim becerilerine ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
884
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul müdürlerinin iletişim becerilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Kütahya il merkezindeki iki endüstri meslek liselerinde görev yapan 200 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunun %51'inden kullanılabilir veriler elde edilmiştir. Öğretmenlerin, okul müdürlerinin iletişim becerilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde aritmetik ortalamalardan yararlanılmıştır. Öğretmenlerin görüşlerinin; hizmet süresi ve cinsiyet bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlemesini amacıyla ikili küme karşılaştırmalarında “Mann Whitney U Testi”, ikiden fazla küme karşılaştırılmasında ise “Kruskal Wallis H” Testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; okul müdürlerinin iletişim becerileri genel olarak etkili bulunmuş, ancak bu becerilerin geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen görüşlerinin, hizmet süresi ve cinsiyet bağımsız değişkenlerine göre bazı boyutlarda farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to figure out the vocational high school teachers opinions related to the communication skills of their school principals. The research design of the present study was based on the survey method. The participants of the study were 200 teachers, who were working in two vocational high schools in Kütahya city centre. Only 51 percent of the participants provided accurate data that was used in the data analysis procedures. The mean scores of the participants’ opinions related to their principals communication skills were used in the data analysis process of the study. The statistical tests such as “Mann Whitney U Test” and “Kruskal Wallis H” were used in order to scrutinize the opinions of the participants and define the significance of the relationship with reference to the independent variables such as gender and the years in their profession experience. The findings based on the participants’ opinions revealed that, the school principals were generally effective on communication skills; however, participants stated that, these skills need to be developed. It is found out that participants’ opinions show significant difference with reference to the independent variables, such as gender and the years in their profession experience.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :