Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Elit boksörlerin çeviklik, sürat, reaksiyon ve dikey siçrama yetileri arasindaki ilişkiler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Spor Genel Müdürlüğü1
Görüntülenme :
949
DOI :
Özet Türkçe :

Antrenman düzenleyicilerinin sporda üst düzey performansı geliştirmek için performans bileşenlerini ve onların ilişkilerini anlamaları, antrenmanın etkinliği açısından önemli olacaktır. Bu çalışmanın amacını, elit boksörlerin çeviklik, sürat, reaksiyon zamanı ve dikey sıçrama yetileri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Büyük milli takım porcusu erkek boksörlere (n=26; yaş=20,76±3,19) pro-agility çeviklik, 30 metre sürat koşu, 5 metre reaktive mat/start ve dikey sıçrama (CMJ) testleri uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler için korelasyon istatistiği uygulanmıştır. Çeviklik ile görsel reaksiyon zamanı (RZ), arasında orta düzeyde ilişki olduğu (r=0,455; p<0,05), çeviklik yetisi ile 30 m. sürat yetisi arasında düşük düzeyde fakat istatistiksel olarak anlamlı olmayan ilişki olduğu görülmüştür (r=0,300; p>0,05). CMJ ile çeviklik ve RZ (görsel ve işitsel) arasında orta düzeyde (r=-0,600/-0,549/-0,475; p<0,05); 30 m. sürat yetisi ile yüksek düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir (r=-0,772, p<0,05). Sonuç olarak, boksörlerde anaerobik güç göstergelerinden
biri olan dikey sıçramanın görsel ve işitsel RZ, çeviklik ve sürat koşu yetileri üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Sürat ve çevikliğin koşu aktivitesi gibi görünmesine rağmen, antrenman uygulamalarında birbirlerinin yerini alamayacağı söylenebilir. Ayrıca çevikliğin geliştirilmesi için antrenman içeriklerinde, görsel uyaranların tercih edilmesi önemli olacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

For training effectiveness, it will be important that training designers understand performance components and their relationships to improve high-level performance in sports. Aim of this study was to assess the relationships between agility, speed, reaction time and vertical jump ability of elite boxers. Pro-agility, 30 m. sprint, 5 m. reactive mat/start and vertical jump (CMJ) tests were applied to the national team of senior man boxers (n=26; age=20,76±3,19). Correlation statistics were applied for relationships between the variables. Relationships were observed between agility and visual reaction time (RT) at moderate (r=0,455; p<0,05); between agility and 30 m. sprint at low-level but statistically not significant. Correlations were determined between CMJ with agility and RT (visual and auditory) at moderate (r=-0,600/-0,549/-0,475; p<0,05); between CMJ and 30 m. sprint ability at high level (r=-0,772, p<0,05). As a conclusion it is thought that vertical jump, which is an anaerobic
power indicator of boxers, is effecting on visual and auditory reaction time, agility an sprint ability. Although sprint and agility seems to be a running activity, it can be referred that they can’t replace each other in training. Further it will be important that visual stimulus have to be preferred in training contents to improve agility.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :