Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim ve araştırma hastanelerinde uzman doktorların zaman yönetimi

Yazar kurumları :
Ümraniye Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü Dâhiliye1, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler A.D.2, Osman Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi A.D.3
Görüntülenme :
997
DOI :
Özet Türkçe :

Zaman bugün için kıymeti çok iyi anlaşılmış değer ve kavramdır. Hızla ilerleyen teknoloji ve insan ihtiyaçlarının giderek artması nedeni ile birçok kurum ve kuruluşun zaman yönetimine ilişkin çalışmaları hız kazanmıştır. Bu çalışmamızda; duvar, kol, masa ve değişik yerlerde kullandığımız sistemli ve mekanik olarak çalışan araçlar değil, bu araçların ve araçlara yönelik günün oluşturduğu zaman dilimindeki değerin üzerine ilişkin uygulamalı bir araştırmadır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında uzman hekim olarak görev yapan sağlık personelinin zamanı nasıl kullanması gerektiğine ilişkin araştırma yapılmış, çalışmada değişik alanlarda uzmanlık yapan hekimlere anket soruları yöneltilmiş, bu sorulardan elde edilen cevaplara yönelik olarak SPSS İstatistik programı ile analiz gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalı çalışmada, günümüzde eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan uzman doktorların zaman yönetimi ile ilgili durumlarını tespit etmek, tespit edilen bulgular ışığında çözüme katkıda bulunmak amacıyla çalışma sonuçlandırılmıştır.

Özet İngilizce :

Time is highly appreciated value and concept. Studies of many institutions and organizations related to time management gained speed due to fast developing technology and increasing human needs. This study isn't about systematic and mechanical devices which we use in different places such as on wall, arm, table etc.; it is an applied study related to value in time slice created by these devices and the day directed to these devices. A study was made about how the personnel working as consultants in health institutions and organizations should use the time, survey questions were directed to doctors whose specialties are different and the analysis was made with SPSS Statistical program intended for the answers from these questions. In this applied study, it was completed with the aim of determining the conditions of consultants about time management working in training and research hospitals today and contributing to solution in the light of established data.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :