Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dünya’da ve türk bankacılık sektöründe islam bankalarının gelişimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Aydın Üniversitesi, MYO1
Görüntülenme :
1086
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası krizin başlangıcı olarak kabul edilen Ağustos 2007 tarihinden bu yana, küresel ekonomi yüzde 2 küçüldü. Bunun yanı sıra İslam Bankacılığı yüzde 66 büyüme gösterdi. İslami bankaların, işleyişin yapısındaki farklılıktan dolayı dünya piyasasındaki mali krizden son derece sınırlı bir çerçevede etkilendi. En büyük 100 İslami Bankanın büyüklüğü ise 580 milyar dolara ulaştı. Dünya’da faizsiz bankacılığa her geçen gün ilgi artarken, Türkiye’de Katılım Bankalarının performansında artış gözlenmiştir. Türkiye Katılım Bankaları Birliği çatısında altındaki kurumlarda aktif ve özkaynak gelişimi hızlı artmıştır. Çalışmada uluslararası İslam Bankaları irdelenmiştir. Global Faizsiz Bankacılık Sistemi içerisinde Türkiye’nin de %3’lük paya sahip olduğu dikkat çekicidir. Dünya’da ve Türk Bankacılık Sistemi içerisinde Katılım Bankaları gelişimi detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Since August 2007, a year accepted as the begining of the international crisis, global economy has shrunk by 2 percent. Islamic Banking, on the other hand, has managed a growth by 66 percent. Due to the difference of the structure of their functions, the financial crisis in global market has caused extremly limited impact on Islamic banks. The size of the 100 largest Islamic banks has reached total of $ 580. While interest-free banking in the world gains more popularity day by day, an increase is observed in the performance of participation banks in Turkey, too. Increase in assets and equity in the institutions under the frame of Turkish Participation Banks Association has been rapid. In this study, International Islamic Banks were discussed. It is noteworthy that Turkey has a share of 3 percent in the Global Interest- Free Banking System. Development of participation banks in the world and in the Turkish Banking System was discussed in a detailed manner.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :