Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dönüşen pazarlarda tekel işletmelerinin rekabet davranişlarini etkinleştirmede pazar yönlülük stratejisi -türk telekom incelemesi-

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
849
DOI :
Özet Türkçe :

Yaşadığımız yüzyılda insan odaklı hızlı değişimler, devletlerin diğer alanlarda olduğu gibi ekonomik didinmelerde de oynadığı rolleri değiştirdiği görülmektedir. Devletin küçülme savı, devletin olanaklılık ölçüsünde ekonomik yasamdan çekilme görünüşünü de destekler niteliktedir. Devletin tekel konumunda bulunan isletmelerini, diğer özel girişimcilere açması, bu isletmelerin rekabet ortamlarındaki davranışlarını da yeniden değerlendirmesini gerekli kılmıştır. Tekel konumunda olan isletmelerin; dönüşen pazarlarda, rekabetçi didinmelerine devam etmesi –ve/veya-artırması- ve pazarlara uyumu için, yapısal ve yönetsel odaklı yeniden yapılanmalarını gerekli kıldığı da söylenebilir. Bu isletmelerin pazar yönlü stratejiyi benimsediklerinde; pazar bilgisi toplama, bilgiyi yayma, pazarlara tepki verebilme davranışları sonucunda, etkinleşebilmeleri, çalışmamızın odağını oluşturmaktadır. Etkinleşebilmek için gerekli olan koşullar ve sonuçları, tekel ortamından rekabet ortamına geçen Kütahya Türk Telekomünikasyon A.S. üzerinde incelenmiştir. Uygulanan anket yöntemiyle, isletmenin pazar yönlülük rekabet analizi test edilmiş ve sonuçları tartışılarak, önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In this century, human-centered rapid changes have also changed the role of the governments in economic area as well as in other fields. The hypothesis of shrinking of governments has also supported the idea of leaving the economic area as soon as possible. The governments’ opening of their monopolies to private initiatives has made these business enterprises evaluate their attitudes in competitive world. The enterprises which are seen as monopolies have to revise their structural and managerial aspects in order to compete in this competitive world. When these business enterprises take in to consideration market based strategies, their obtaining and spreading the data and their adaptation to the markets forms the scope of this study. Necessary conditions and their results for efficiency of business enterprises have been anlyzed with the example of Kütahya Turkish Telecommunication Co. With a survey applied in Kütahya, market based competition analysis of this enterprise is has been tested and by discussing its results, recommendations have been given

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :