Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Diş ticaretin büyüme üzerine etkileri: türk cumhuriyetleri ve türkiye örneği

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1, Artvin Çoruh Üniversitesi2 Artvin Çoruh Üniversitesi3
Görüntülenme :
1067
DOI :
Özet Türkçe :

1991’de Doğu Bloğunun çöküşünden sonra Türk Cumhuriyetleri resesyona maruz
kaldı. Politik ve sosyo-ekonomik kurumsal altyapının eksikliği bu süreci etkiledi. Arz şokları, hiper-enflasyon gibi problemler ticari serbestleşme ile aşıldı. Türk Cumhuriyetleri, bağımsızlıktan sonra yaşadığı problemleri, güçlü bağlarının olduğu Türkiye yardımıyla çözmek istemişlerdir. Bu durum, Türkiye'yi diğer ülkelere göre avantajlı bir hale getirmiştir. Türkiye, nitelikli işgücündeki durumu, teknolojik bilgi birikimi ve uluslararası arenadaki deneyimiyle Türk Cumhuriyetlerine öncü olmuştur. Bu çalışmada, 5 Türk Cumhuriyeti (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan) ile Türkiye için (1994-2010) dış ticaretin büyüme üzerine etkisi panel veri analizi ile test edilmiştir. Alınan verilerin durağanlığını test etmek için LLC ve IPS Panel Birim Kök Testleri yapılmıştır. Daha sonra Pedroni Eşbütünleşme testi ve Panel Granger nedensellik testi yapılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

After the collapse of the Eastern Bloc in 1991,New independent Turkish Republics
was subjected to a recession. The lack of political and socio-economic institutional
infastructure affected this process. The problems such as supply shocks, hyper-inflation have been overcome with trade liberalization. Turkish Republics chose to overcome the problems after independence with the help of Turkey with which they had various links. This situation made Turkey more privileged country than others. Turkey, with its qualified human resources, technologic background and experience in international relations, has competence to provide Turkish Republic with some advantages in various areas. In this study, the effect of international trade on growth is examined by the panel data analysis for five Turkic Republics (Kazakhstan, Krgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan) and Turkey (1994-2010). LLC and IPS Panel Unit Root Tests are used in order to examine the stagnation of data taken. Afterwards Pedroni Cointegration Test and Panel Granger Causality Test are used.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :