Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Devlet konservatuvarlarının atama-yükseltme kriterlerinin değerlendirilmesi üzerine betimsel bir inceleme

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı1
Görüntülenme :
813
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde, 1981'de çıkarılan Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde, tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Kanun, konservatuvarlarda eğitim veren sanatçı/eğitimcileri akademik kariyer yapmaya yönelten başlangıç noktası olmuştur. Üniversitelerin, akademik kariyer yapmaya yönelik oluşturdukları kriterler, bilimsel anlamda ağırlık taşıyan kriterlerdir. Bu durum, ürününü sanat alanında veren eğitimciler için, güzel sanatlara ilişkin atanma ve yükseltme kriterleri oluşturulmasını zorunlu hale getirmiştir. Geçen zaman içinde, bünyesinde konservatuvar bulunan üniversitelerin çok azında güzel sanatlar kriterleri oluşturulduğu bilinmektedir. Bu kriterlerin de bir kısmının çok kolay ya da çok zor, diğer bir kısmının ise objektif bir değerlendirme yapmaya yardımcı olamayan muğlak kriterler olduğu gözlenmiştir. Akademik kariyer yapma zorunluluğu olan sanat eğitimcilerinin bu açıdan büyük zorluklarla karşılaştıkları bir gerçektir. Bu çalışmada, devlet konservatuvarlarındaki eğitimcileri ve dolayısıyla eğitimin niteliğini etkileyen akademik kriterlerin neler olduğunun üniversiteler bazında belirlenerek değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda betimsel bir inceleme yapılmış, alana ait kriterler değerlendirilerek, elde edilen bulgular çerçevesinde, mevcut ve yeni oluşturulacak kriterlere katkı sağlamak amacıyla bazı öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

In the framework of the Higher Education Law adopted in Turkey in 1981, all higher education institutions were gathered under the Council of Higher Education (YÖK), academies were transformed into universities, education institutes became education faculties, and conservatories and higher vocational colleges were connected to universities. The law was the initial step in bringing artists/educators in conservatories to pursue careers as academics. The criteria adopted by universities for those who wish to pursue an academic career are of scientific weight. This situation has resulted in a need to create fine arts criteria for the appointment and promotion of educators who create artistic products. It is common knowledge that only a few universities with conservatories have formulated fine arts criteria for appointment and promotion. It has been observed that while some of these criteria are very difficult to meet, others are very easy, and a significant portion are too ambiguous to allow for an objective evaluation. Educators of the arts who are obliged to pursue an academic career encounter great difficulties in this regard. This study aims to identify and evaluate academic criteria used by different universities with conservatories affecting educators and the quality of education. To this end, a descriptive study was carried out, the criteria used were evaluated, and recommendations were made to contribute to existing and future criteria in line with the findings of the study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :