Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuryetmzn kurulus felsefesnn öngördügü egtm açisindan lkögretm

Yazar kurumları :
Hakkâri Üniversitesi1, Gaziosmanpasa Üniversitesi2
Görüntülenme :
816
DOI :
Özet Türkçe :

lkögretimin toplum ve birey için tasıdıgı önem her türlü tartısmanın dısında
tutulmaktadır. Çünkü ilkögretim çocuk için gerçek fırsat esitligi ve sanstır. Çocugun yasadıgı topluma ait bir varlık ve öge olması ancak ilkögretim sayesinde olmaktadır. Bu makalenin hazırlanmasında temel etken, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına hazırlanırken, egitim, özellikle temel egitim anlamındaki ilkögretimi gözden geçirmek; ilkögretim okullarının mevcut durumu; Avrupa birligi ülkelerinde ilkögretim okullarının ülkemiz okulları ile benzerlikleri, farklılıkları; bilgi toplumunda ilkögretim okulları; ilkögretim okullarının fiziksel durumu (okul binaları); okul binalarının içlerinde egitim hizmetlerini yürüten yönetici, ögretmen durumu, yetistirilmesi ve egitim çalısanlarının yürüttügü ilkögretim programı açılarından ele alınarak gelecegine iliskin önerileriler sunmaktır.

Özet İngilizce :

The importance which primary education carries for society and individual is excluded from all kinds of discussions. Because, primary education is a real equal opportunity and chance for child. Child’s being a being and element belonging to the community in which he/she lives is only possible thanks to primary education. The main purpose in preparing this article is to put forward suggestions about the future of education while preparing for Turkish Republic’s 100th Anniversary, by handling it primary education especially in principal education field; the present status of primary schools; the similarities of schools in European Union countries
with the ones in our country, the differences between them; primary schools in knowledge society; physical conditions(school buildings) of primary schools; managers pursuing education services in school buildings, teachers’ circumstances, growth of them and the primary education program that is pursued by education staff.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :