Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyetin ötekisi olarak geleneksel milliyetçilik ve türk ocaklarının kapatılması

Yazar kurumları :
Bilecik Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü 1
Görüntülenme :
951
DOI :
Özet Türkçe :

Fransız İhtilali sonrası birçok topluluk milliyetçilik akımının etkisine kapılarak "ulus-devlet" modeli çerçevesinde örgütlenmişlerdir. Buna karşın Türk Milliyetçiliğinin ortaya çıkışı diğer unsurlara nazaran daha geç gerçekleşmiştir. İlk olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında dil ve edebiyat alanında başlayan Türk Milliyetçiliği, 20. yüzyılın başlarında Türk Ocakları sayesinde kurumsallaşma sağlamıştır. 1912 yılında kurulan Türk Ocakları, Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde Türk Milliyetçiliğinin vücut bulmasında ve Osmanlı sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyetinin "ulus-devlet" yapılanmasında önemli roller üstlenmiştir. Ancak 1931 yılında Türk Ocakları kapatılarak "halkevleri" 'ne dönüştürülmüştür. Bunun en önemli nedenlerinden biri ilk dönem Türk Milliyetçiliği içinde yaşanan çatışmalardır. Bu çatışmalar Resmi Milliyetçilik- Geleneksel Milliyetçilik arasında yaşanmıştır. Resmi Milliyetçilik siyasal millet anlayışı ve seküler toplum gibi özellikleriyle öne çıkarken; Geleneksel Milliyetçilik ise kültürel millet anlayışı ve dini motifleri içinde barındıran, geleneksel değerlere vurgu yapan milliyetçilik türüdür. Türk Ocakları bu ayrımda Geleneksel Milliyetçilik içersinde mütalaa edilen bu yüzden ülkede hâkim olan Resmi Milliyetçilik tarafından kapatılan bir kuruluş olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Many community was effected by nationalism after French Revolation and established as part of "nation-state". On the other hand Turkish nationalism is existing lately compare to other nations. Firstly, Turkish Nationalism is beging in lecture in the second part of 19. Century, and than it was institutionalisation by force of "Türk Ocakları". The Türk Ocakları was founded in 1912, has assumed an important role establishing finding body the "nation-state" in the construction, Turkish Nationalism and the post-Ottoman Turkey in the last period of the Ottoman Empire. But Türk Ocakları was tranformed "halkevleri" in 1931. This situation's the most important reason is; conflicting inside first period Turkish Nationalism. This conflict is between Formal-nationalism and Traditional-nationalism. In Formal Nationalism's important features are political nation perspective and secular society. On the contrary, in Traditional Nationalism, is including cultural nation perspective and religion instruments. Türk Ocakları was reviewed inside Traditional Nationalism and was closed in this reason by Formal Nationalism.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :