Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyetin ilk yıllarında iki demokrasi deneyimi: tpcf ve scf

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
1245
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte demokrasi sorunu hemen gündeme gelmiş ve özellikle Avrupa'da ülkenin demokrasi eksikliği yaşadığı iddia edilmiştir. Oysa Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasinin gerekliliğine duyduğu inanç, cumhuriyetin ilk yıllarındaki demokrasi deneyimlerinin göstergesi olan TpCF (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası) ve SCF (Serbest Cumhuriyet Fırkası) örneklerinde de gözlemlenebilir. Bu demokrasi deneyimlerinin başarısız olmalarındaki esas neden, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren güçlenen bürokratik elit ve siyasallaşmanın tek boyutlu olmasıdır. Çalışmada bu süreç değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

From the beginning of the Turkish Republic, the problem of democracy deficit within the country has been on the agenda and especially the Western countries insisted that the lack of democracy in Turkey is a valid situation. But, we can easily witness the belief of Mustafa Kemal Atatürk in the necessity of democracy if we analyze the PRP (Progressive Republican Party) and FRP (Free Republican Party) experiences in the first period of the Republic objectively. The reason of the faülure of these experiences can best be explained by the strengthening bureaucratic elite within the Republic and, as a result, the one-sided politicization process within the country. This process will be evaluated in this article.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :