Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Coro bozo ve anadoludaki “sohbet” toplantilarinda görülebilen benzerlikler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Temel Bilimler Bölümü1
Görüntülenme :
947
DOI :
Özet Türkçe :

Eski Türk Toplumu’nda Toy, Şölen gibi eğlenceler vasıtasıyla bir araya gelen insanların, belirli kural ve gelenekler çerçevesinde gerçekleştirmiş oldukları toplantılardan çeşitli kaynaklarda bahsedilmektedir. Doğu Türkistan’dan Makedonya’ya kadar geçmişteki özelliklerinin bir kısmının korunarak günümüzde de yaşatıldığı bu toplantılar, farklı adlarla Anadolu’da da yaşatılmaktadır. Toplantının gerçekleştirileceği mekana girişten itibaren görülen hiyerarşik yapılanma ve buna bağlı olarak geliştirilmiş kurallı ve disiplinli işleyiş toplantının sonuna kadar sürdürülmektedir. Mani, bilmece, tekerleme, seyirlik oyunlar, türküler, yöresel yiyecekler, yöresel giysiler gibi farklı sözlü gelenek ürünleri toplantı boyunca sergilenmektedir. Kırgızistan’da 20 ile 70 arasındaki katılımcı ile düzenlenen “Coro Bozo”, Yukarıda belirttiğimiztemel nitelik ve işleyiş yönleriyle Anadoludaki toplantılarla benzerlik göstermektedir. Bu makalade, ortak tarihsel bağlardan kaynaklandığını düşündüğümüz, toplantılardaki benzer uygulamalar ele alınarak, yapısalcı kuramın içerisinde karşılaştırmalı olarak incelenerk açıklanmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

 In society of old Turks, the people came together by means of amusement like, “toy”, “şölen”. It is mentioned that there are some determined rules and traditions in theie meeting. East Türkistan to Macedonia a part of pecularity meeting is protected in past. Nowadays, the meetings have stil gone on and it is known that different names. Hierarchical structure of the meeting to take place and, consequently, from the entrance to be seen and disciplined behavior until the end of the meeting developed canonical. Mani, Enigma, the back-Twister, games, folk songs, traditional food, traditional clothes, such as an application that on display throughout the different products of the oral tradition of the Court meeting. Kyrgyzstan held with participants between 20 to 70 in "Coro Bozo", the above mentioned basic quality and behavior aspects of similar meetings in Anatolia. This article is similar to the common historical links that we think, on the basis of the theory in structural applications, meetings within the comparison by examining the disclosure to be worked.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :