Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çokuluslu şirketler ve çokuluslu şirkletlerde insan kaynakları yönetimi yaklaşımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
804
DOI :
Özet Türkçe :

70’lerin sonlarında hızlanan rekabet olgusu, işletmelerin İnsan Kaynakları Yönetimi
yaklaşımını keşfetmelerine yol açmıştır. Yaşanmakta olan hızlı değişim geleneksel çalışma ilişkilerini ve yönetim yaklaşımlarını demo etmekte ve olası sorunlara çözüm olamamaktadır. Internet teknolojileri, esnek çalışma düzenlemeleri ve ödül sistemleri İKY uygulamalarının ana konuları olmuştur. Teknolojik gelişme, sosyal yapı, ekonomik politikalardaki değişimler ülkelerin rekabet kavramına bakışı değiştirmiş, çok uluslu şirketler günün varsayılan işletme şekli haline gelmiştir. Bu boyutuyla makalede çok uluslu şirketler ele alınmakta, bu işletmelerde uygulanan insan kaynakları uygulamaları tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

In the accelerating competing international environment increasing towards late 70s, importance of HRM policies can be observed. In this dynamic change process that we're living, traditional work relations and management methods could not provide satisfactory answer to changing conditions. So, introduction of new technologies, IT, flexible work regulations and new awarding systems have put HRM on the top of the agenda. For that reason, though it differs in practice according to social, economic, technologic and cultural structure of the countries that they are functioning in, some common strategies and techniques applied in most of the multi-national companies constitute cornerstone of the HRM policies. This study examines the human resources approach in the frame of the multi-national companies

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :