Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuklarin sosyodemografik özelliklerinin sağliği geliştirme davranişlarina etkisi

Yazar kurumları :
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi1
Görüntülenme :
902
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada 10-12 yaşındaki çocukların sosyodemografik özelliklerinin, sağlığı
geliştirme davranışları üzerine etkisi incelendi (N=347). Araştırmada Ardell’in Sağlığı
Geliştirme Modeli temel alındı ve çalışma, Kanada’da yaşayan D.B. Ardell ile işbirliği içinde yapıldı. Sağlığı geliştirmeye yönelik davranışlar ile sosyodemografik özellikler arasındaki ilişki Oneway ANOVA-F testi ve chisquare ile analiz edildi. Değişkenler arasındaki farkın hangi gruptan kaynaklandığı ise Post Hock Hockberg’s-GT2 testi ile belirlendi. Düşük sosyoekonomik düzeydeki çocukların, kendi sağlıklarından kendilerinin sorumlu olduklarının bilincinde oldukları saptandı. Giyinme, yemek yeme gibi kendiişlerini yapan çocuklar düşük sosyoekonomik düzeyde daha fazlaydı. Düzenli yemek yiyenlerin oranı yüksek sosyoekonomik düzeyde fazlaydı. Kardeş sayısı fazla olanlar, sorunları evdekilerle daha fazla paylaşmaktaydı. Annenin yaşı ilerledikçe çocukların sorunlarını paylaşma oranı azalıyordu.

Özet İngilizce :

This study were been examined 10-12 year-olds in socio-demographic characteristics, and impact on health promotion behaviors were examined (N=347). The research Ardell Health Promotion Model was based on and working, DB Ardell was done in collaboration with. To improve the relationship between health behaviors and socio-demographic characteristics were analyzed by oneway ANOVA-F test and the chi-squared. Due to the difference between the variables which group was determined by the Post Hock Hockberg's- GT2 test. Children with low socio-economic level, they are aware that they are responsible for their own health, respectively. Dressing, eating, low socio-economic level was higher in
children who like their jobs. Was higher socio-economic level of a high percentage of regular diners. Number of siblings than those who shared a more problems back home. Mother's age progresses, the problems of children sharing ratio was reduced.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :