Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuk eğitiminde tipografi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Bölümü1
Görüntülenme :
728
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitimin temeli olarak nitelendirdiğimiz okul öncesi eğitimin önemi, artık günümüzde tartışılmamaktadır. Ancak eğitim şekli ve materyalleri her zaman tartışmaya açık bir konu olacaktır. Yaratıcı tipografi çalışması ile okul öncesi çocuklarına öğrenmeyi eğlenceli kılmak, görsel ve fonetik tasarımlarla harfleri tanıtmak ve okumayı kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmalara konu olan nesnel grupların, çocuğun bildiği, gördüğü ve bakmaktan zevk aldığı şeyler olmasına özen gösterilmiştir. Yaratıcı tipografi, iki yılık bir çalışma ürünüdür. İlk çalışmalar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, GSF Grafik Bölümünde yapılmış ve yine aynı üniversitenin çocuklar evinde test edilerek sonuçlar değerlendirilmiştir. Çocuklar evinin öğretmenleri tarafından yapılan denemeler, çok olumlu sonuçlar vermiş ve çocukların son derece ilgi gösterdikleri rapor edilmiştir. Çalışmanın devamı niteliğindeki ikinci aşaması ise Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Grafik Programında yapılmış ve sonuçları aşağıda gösterilmiştir. Çalışmanın üçüncü ve son aşamasında ise, yaratıcı tipografi çalışmalarının, sayısal font tasarımlarına dönüştürülmesi ve kullanıma sunmak olacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today, the importance of pre-school education which is described as the basis of education is not discussed any more. However, the state of education and its materials will always be a subject opened to debate. With creative typography studies, it is aimed to make learning entertaining for the pre- school pupils, to introduce letters with phonetic images and to facilitate reading. By this aim, it is cared that objective groups which are the subjects of studies are the things that is known, seen or liked by the pupils. Creative typography is a product of two years of study. First studies are applied in GSF graphic department of Çanakkale Onsekiz Mart University and results are evaluated in the pupil house of the same university. Experiments made by the teachers of the pupils house end with very positive results and it is reported that children are really interested in it. Second stage described as the continuity of the study is made in the MYO graphic program of Technical Institute of Uludağ University and the results are shown above. The third and the last stage of the study is transforming the creative typographical studies into numerical font images and present them into use.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :