Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevresel maliyetlerin raporlanmasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1
Görüntülenme :
779
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde; kâr maksimizasyonu hırsı, düzensiz kentleşme ve sanayileşme, hızlı nüfus artışı ve lüks yaşam standartları gibi nedenler sonucunda aşırı hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği ve gürültü kirliliği gibi çevresel sorunlar meydana gelmiştir. Son otuz yıldır diğer bilim adamlarının yaptığı gibi, muhasebe bilimi de çevresel sorunları çözebilmek için çevre konusu üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmaların sonucunda Çevre Muhasebesi doğmuştur. Çevre Muhasebesi “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramına odaklanmıştır. “Sürdürülebilir Kalkınma” ekolojik denge ile ekonomik büyüme arasındaki dengeyi ifade etmektedir. Belirlenen çevresel maliyetlerin raporlanması da çevre muhasebesinin önemli bir parçasıdır.

Özet İngilizce :

Nowadays; because of profit maximization greed, disordered urbanization and industrialization, rapid population growth and top life standarts, environmental problems have occurred just like extreme air pollution, water pollution and noise pollution. For the last thirty years, the accounting science has focused on the environment too, as the other branches of science did. After these studies The Environmental Accounting was born. The Environmental Accounting has focused on “Sustainable Development”. “Sustainable Development” is the balance between the ecological balance and the economical growth. The reporting of determined environmental costs is also an importanat part of environmental accounting.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :